Privaatsustingimused ja isikuandmete töötlemine (muudetud 06.01.2019)

 
Veebipoe https://www.ametrin.ee isikuandmete vastutav töötleja on Ametrin OÜ (registrikood 11521713) asukohaga Pagusoo 5 - 16, Ussimäe küla, Rakvere vald, Lääne-Virumaa, tel +372 524 9299 ja e-kiri info@ametrin.ee.

 

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

 

  • - nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • - kauba kohaletoimetamise aadress;
  • - pangakonto number;
  • - kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
  • - klienditoe andmed.

 

 

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

 

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

 

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

 

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

 

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi - e-mail: klienditugi@ametrin.ee).

 

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

 

 

Õiguslik alus

 

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

 

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

 

 

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

 


Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

 

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujatele (kliendiandmete volitatud töötlejad - AS Eesti Post, Itella SmartPOST OÜ, DPD Eesti AS). Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress (kliendiandmete volitatud töötlejad - AS Eesti Post ja DPD Eesti AS).

 

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

 

 

 

Kliendiandmete turvalisus ja andmetele ligipääs

 


Isikuandmeid hoitakse Zone Media OÜ serverites (teenusepakkuja andmekaitsereeglitest leiate infot siit), mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.


Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata
juurdepääsu ja avalikustamise eest.


Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

 

Kogu võrguliiklus kliendi arvuti ja serveri vahel on krüpteeritud kasutades SSL-turvakanalit.

 

 

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

 


Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

 

 

Nõusoleku tagasivõtmine

 


Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel (e-mail: klienditugi@ametrin.ee).

 

 

Andmete säilitamine

 


Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

 

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

 

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

 

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

 

 

 

Kliendiga seotud andmete kustutamine

 


Kliendi isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel (e-mail: klienditugi@ametrin.ee). Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

 

 

Kliendiandmete ülekandmine

 

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

 

 

E-postile saadetavad otseturustusteated

 

E-posti aadressi kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide ("Eemalda nimekirjast") või võtta ühendust klienditoega (e-mail: klienditugi@ametrin.ee). 

 

 

Vaidluste lahendamine

 

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (e-mail: klienditugi@ametrin.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

 

Toode lisati võrdlusesse.